Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

12:24
12:23
4336 95bd
Reposted fromLauderdak Lauderdak viarainy rainy
12:22
2226 ec69 500
Reposted fromoll oll vianebthat nebthat
12:21
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
12:21

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaLibrarians Librarians
08:46

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viarawwwr rawwwr
08:34
6471 713a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viarawwwr rawwwr
08:30
Reposted frommrautyna mrautyna viarawwwr rawwwr
08:28
-_-'
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viarawwwr rawwwr
08:23
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viarawwwr rawwwr
08:22
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarawwwr rawwwr
08:21
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viarawwwr rawwwr
08:18
8505 7e10 500
Reposted fromrichardth richardth viarawwwr rawwwr
08:17
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viarawwwr rawwwr

March 26 2017

10:46
3666 6fc2 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viasailormoon sailormoon
10:46
10:46
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viairmelin irmelin

March 10 2017

13:10
13:07
13:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl