Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

18:13
18:07
0887 4b7d 500
Reposted fromlibrariansoul librariansoul viairmelin irmelin
18:02
3531 ea3a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
18:01
18:01
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
17:52
6509 1e4d 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
17:50
17:49
0522 17eb
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
17:49
7052 5626 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
17:47
3885 5551
Reposted fromryoina ryoina viairmelin irmelin
17:46

"- Przecież nie potrzeba żadnej ideologii, żeby uznać, że trwały związek ma sens. Każdy, kto doświadcza przyjemności, wie, ile ona trwa. Skok na bungee, pójście do klubu, taniec, seks - kończą się i co dalej? Mam wrażenie, że elementem dorosłości jest świadomość, że przyjemność to nie jest trwały stan. Że momenty euforii się tylko zdarzają. Jak więc zbudować związek, którego celem jest utrzymywanie w nas trwałego poczucia spełnienia, związek, który jest niekończącą się sielanką? To kompletnie nierealne. Możesz mieć takie wyobrażenia, kiedy masz lat kilkanaście czy dwadzieścia parę. Ale potem?"

" - Facebook rzeczywiście produkuje złudzenie, że wszyscy wokół mają jakieś niesamowicie atrakcyjne życie. To, że nie potrafimy przedrzeć się przez to złudzenie, wiąże się z tym, o czym mówi w książce Danuta Golec: „Jesteśmy dziś bardzo niedojrzali. Cały czas tkwimy mentalnie w ósmej klasie podstawówki, a jak wiadomo w ósmej klasie najważniejsze było dla nas wszystkich, co sądzą o nas inne nastolatki dookoła”. Porównywanie się było jednym z głównych zajęć i troską. Dzisiaj niemal wszyscy tak się zachowujemy. Facebook jest miejscem, gdzie można to porównywanie się znakomicie pielęgnować."

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,17367691,Jak_kochac_wystarczajaco_dobrze____Zyjemy_w_kulturze_.html

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
17:45
7448 0332 500

November 19 2017

14:01
6017 3c0b 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMaryiczary Maryiczary
13:58
0875 661b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary

November 11 2017

11:23
8057 4990 500

niambi:

goth-aunt:

Me

when i get added to a group chat

11:22
7521 cd0c 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
11:22
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viairmelin irmelin
11:20
11:20
2765 d209 500
E
Reposted fromvolldost volldost viairmelin irmelin
11:20
Jedziesz sobie windą razem z sąsiadem, masz plecak, bo laptop przecież taki ciężki, a on nagle:
- Po szkole?
A ty jesteś na 4 roku studiów.
— changecolour
Reposted fromchangecolour changecolour viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl