Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2018

19:46
19:43

mjalti:

me thinking about my hypothetical reactions to situations that don’t exist:

Reposted fromGhostraita Ghostraita viaMaryiczary Maryiczary
19:41
3190 de83
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
19:38
5247 0745 500

"Mój zacny Szuszu, przesyłam Tobie i Pani Kasi serdeczne pozdrowienia z Amsterdamu. Jak się czujesz i co u Ciebie słychać? Upoważniam Cię uroczyście do tego, żebyś nie był posłuszny, pokorny jak pies i w ogóle grzeczny. Jeśli masz ochotę rozbić np. lampę to zrób to bez namysłu - łubudu! To znacznie lepiej niż potem włóczyć się całe życie [....] po durnych psychoanalitykach i cierpieć na zahamowania i kompleksy. A ja stęskniłem się za Tobą! Więc całuję Twoją głowinę i ściskam łapki. Cześć! Twój Zbigniew."

Z kartki wysłanej z Amsterdamu 2/6 [1994] zaadresowanej do Szuszu Herbert
ul. Promenada 21/4 (pod łóżkiem?)

Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. :)

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
19:36
5984 1407 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
19:35
19:34
19:34
1241 2a39 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaly-pandzik maly-pandzik
19:33
4120 f0a4
19:32
hermuis:

if you see someone being interrupted in a conversation, acknowledge them, don’t let them be pushed to the side. if you see someone lagging behind, walk beside them. if someone is being ignored, take the step to include them. always remind people of their worth. it hurts when it feels like you’re being forgotten. that small gesture can mean a lot.

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viamaly-pandzik maly-pandzik
19:27
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin
19:27
6262 017c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
19:21
Reposted fromewelina ewelina viairmelin irmelin
18:38
7086 b136 500
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
18:38
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin
18:25
3271 f828 500
Muzeum Dobranocek, Rzeszów, sierpień 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
18:22
5536 88f3
Reposted fromvounsky vounsky viairmelin irmelin
18:20
9987 142c
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
18:19

Wczoraj urodziny obchodziłby Jarosław Iwaszkiewicz

"Przyznam się panu (…), że już od 40 lat szukam tzw. miejsca w życiu i nie bardzo mogę je znaleźć. Jestem dyletantem pod każdym względem".

"Sława i chwała"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
18:18
"Całe życie śpię w za krótkim łóżku i kąpię się w za ciasnej wannie. Dosłownie i w przenośni." Jarosław Iwaszkiewicz Dzienniki 1956–1963
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl