Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

09:07
9165 ac40
Reposted fromhysterie hysterie viaszmaragdowykot szmaragdowykot
09:05


Ursa Nature T-Shirt
09:05
0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

09:05
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viaszmaragdowykot szmaragdowykot
09:02
09:01
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaly-pandzik maly-pandzik

September 05 2017

12:24
12:23
4336 95bd
Reposted fromLauderdak Lauderdak viarainy rainy
12:22
2226 ec69 500
Reposted fromoll oll vianebthat nebthat
12:21
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
12:21

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaLibrarians Librarians
08:46

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viarawwwr rawwwr
08:34
6471 713a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viarawwwr rawwwr
08:30
Reposted frommrautyna mrautyna viarawwwr rawwwr
08:28
-_-'
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viarawwwr rawwwr
08:23
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viarawwwr rawwwr
08:22
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarawwwr rawwwr
08:21
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viarawwwr rawwwr
08:18
8505 7e10 500
Reposted fromrichardth richardth viarawwwr rawwwr
08:17
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl